Stiropor i njegova svojstva u primjeni

Stiropor i njegova svojstva u primjeni

Kako za toplinsku tako i za zvučnu izolaciju objekta stiropor je savršen materijal.

Proizvodi se od malih granula polistirena koje su nalik riži. Tajna tako dobrih izolacijskih stiropora krije se u njegovoj ćelijastoj strukturi.

Mehanička svojstva ovise o gustoći materijala. Razlikujemo tlačnu čvrstoću ( stiropor se ugrađuje u podove) i vlačnu čvrstoću (stiropor se ugrađuje u fasade).  

Stiropor ima malu toplinsku vodljivost, pa su zbog toga izolacijska svojstva stiropora visoka. Toplinska vodljivost ovisi o temperaturi i gustoći.

Cijene stiropora možete pronaći na našem shopu klikom na link.

Porastom gustoće stiropora toplinska vodljivost pada. Kod odabira tipa stiropora treba izabrati onaj odgovarajućih mehaničkih karakteristika, a zatim većom debljinom postići bolja izolacijska svojstva.

Stiropor je otporan u kontaktu sa većinom građevinskih materijala, no postoje neki organski materijali i razrjeđivači na koje treba obratiti pozornost.

Nije topiv u vodi, ne bubri u vodi, što znači da ima odlična toplinsko izolacijska svojstva. S povećanjem gustoće stiropora raste i otpor difuziji vodene pare.

Stiropor se označava prema klasi tlačne čvrstoće tako npr. EPS 100 znači: – EPS označava Ekspandirani PoliStiren (stiropor) – 100 označava tlačnu čvrstoću u kPa.

Postoji i tip EPS F (fasadni) koji se proizvodi u jednom tipu sa karakteristikama prema ETICS normi (najveća vlačna čvstoća TR 150) te EPS F PLUS (sivi fasadni) sa do 25% boljim koeficijentom toplinske provodljivosti.

Fasadni sistem sa cijenama stiropora i svih proizvoda koji dolaze uz fasadu možete pronaći na našem shopu na link ispod:

FASADNI SISTEM

%d blogeri kao ovaj: