Termostal 400 – Zaštita i dekoracija predmeta izloženih visokoj temperaturi


Compare

HOS (EU VOC)

KM10.90

TERMOSTAL 400 je jednokomponentni premaz na bazi specijalnih veziva, postojan na temperature do 400°C. Premaz sadrži aluminijsku pastu koja mu daje srebrni izgled. Upotrebljava se za dekorativnu zaštitu metalnih predmeta kao što su odvodne dimne cijevi, kamini, peći i slični predmeti izloženi temperaturama do 400°C.

PRIMJENA

 Podloga na koju se premaz nanosi mora biti suha, odmašćena, bez hrđe i nečistoća.

Preporuča se debljina suhog filma od 15-20 µm što odgovara 60-80 µm mokroga filma. Izbjegavati nanose deblje od 25 µm suhoga filma što odgovara 100 µm mokroga filma. U slučaju debelog nanosa može doći do pucanja premaza.

MEĐUPREMAZNI INTERVAL

 Preporuča se nanošenje 1-2 sloja. Min. međupremazni interval iznosi 2 h pri temp. od 20ºC. Nakon 24 h može se pristupiti zagrijavanju.

IZDAŠNOST

 11,0 – 13,0 m2/l u jednom sloju na glatkoj površini, uz debljinu suhog filma od 20 µm.

PAKIRANJE

 0,2 l / 0,75 l

RAZRJEĐIVAČ

 Razrjeđivač za brzosušive boje.

ASORTIMAN
  • srebrni
SKLADIŠTENJE

 Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od 5°C do 25 °C.

NANOŠENJE

 Konvencionalno špricanje sa komprimiranim zrakom, za manje površine može se nanositi sa četkom. Boja se u pravilu nanosi nerazrijeđena. U slučaju potrebe razrjeđivanja dodaje se do maks. 5% odgovarajućeg razrjeđivača.